PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Pielęgniarską opieką długoterminową domową może być objęty chory, który w ocenie skalą Barthel otrzyma 40 punktów lub mniej.

Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych lub zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie oraz będący w ostrej fazie choroby psychicznej, nie są obejmowani pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
  • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (w tym nauka radzenia sobie z niesprawnością);
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • edukację zdrowotną chorego oraz członków jego rodziny;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Warunkiem udzielania świadczenia jest skierowania lekarza, do którego dołącza się kartę oceny chorego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

W tej chwili w CUM ALFA S.C. w Szczekocinach w środowisku domowym w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej zatrudnionych jest ok. 25 pielęgniarek.

 

 

Do pobrania: