O nas

Alfa Czerwik Marcinkowski spółka komandytowa  działa  od października 2010 roku.

Realizuje usługi medyczne w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej, Radiologii, Opieki Psychiatrycznej, Rehabilitacji Leczniczej i Transportu Sanitarnego.

W ramach umowy z ŚOW NFZ w Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej funkcjonują następujące poradnie:

 • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
 • PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ
 • PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA
 • PORADNIA NEUROLOGICZNA
 • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
 • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
 • PORADNIA OKULISTYCZNA

Miesięcznie w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej udzielanych jest ok. 750 porad.

Ponieważ limity przyznane przez NFZ do poradni specjalistycznych są ograniczone, w trosce o dostępność do świadczeń medycznych oferujemy również możliwość skorzystania z prywatnych gabinetów:

 • PORADNIA NEUROLOGICZNA
 • PORADNIA ALERGOLOGICZNA 
 • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
 • PORADNIA LARYNGOLOGICZNA 
 • PORADNIA OKULISTYCZNA
 • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
 • PORADNIA UROLOGICZNA
 • PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
 • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
 • PORADNIA LOGOPEDYCZNA 
 • DIETETYK

Aby zapewnić pacjentom dostępność do najważniejszych usług medycznych współpracujemy ze wszystkimi szpitalami powiatowymi, zakładami diagnostyki medycznej oraz laboratoriami analitycznymi.

W ramach współpracy w pomieszczeniach przychodni funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne, punkt pobrań oraz apteka, dzięki której pacjenci mają ułatwiony dostęp do farmaceutyków.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej zatrudnionieni są lekarze w różnym wymiarze czasu pracy  pielęgniarki oraz położna , rejestratorki. Średnio miesięcznie przyjmowanych jest ok. 3500 pacjentów w ramach POZ.

Pielęgniarka szkolna otacza opieką ponad 800 dzieci z 7 szkół. Prowadzimy różnego rodzaju działania prozdrowotne, profilaktyczne w tych placówkach.

Pacjentom zadeklarowanym do naszych przychodni zapewniamy transport sanitarny w ramach POZ.

Ok. 25 pielęgniarek zajmuje się ciężko chorymi pacjentami w miejscu zamieszkania na terenie powiatu zawierciańskiego. W ramach umowy z ŚOW NFZ w Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej opieką objętych jest ok. 130 pacjentów.

W Rehabilitacji Leczniczej (w ramach umowy z ŚOW NFZ) świadczone są usługi w zakresie:

 • LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ
 • FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ
 • REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści rehabilitacji leczniczej; specjaliści fizjoterapii; mgr fizjoterapii; logopeda; neurologopeda; psycholodzy; terapeuta zajęciowy. Miesięcznie wykonywanych jest w ok. 4000 zabiegów.

Dążeniem naszej placówki jest ciągły wzrost, jakości świadczonych usług, poszerzanie zakresu oferowanych usług, a także ciągły wzrost ilości pacjentów.