Co nowego

W ALFA S.C. w Szczekocinach w poradni psychologicznej prowadzona jest terapia metodą EEG- biofeedback.

EEG Biofeedback to metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu

Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych). Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, – czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.

Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w neurologii, ponieważ zwiększa możliwość stabilizacji kory mózgowej, co jest bardzo istotne w leczeniu np. epilepsji.

Wskazania dla dzieci:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • poprawa szybkości uczenia się,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • dysleksja, dysortografia,
 • trema, reakcje stresowe, agresja,
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Wskazania dla dorosłych:

 • problemy z pamięcią i koncentracją,
 • problemy z planowaniem i skupieniem,
 • mała odporność na stres,
 • treningi wskazane są również dla osób, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres.

Do skorzystania z terapii niezbędne jest zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!